info

Mgr. Ľubomír Krupa
Vzdelanie
2001-2008 Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Prírodovedecká fakulta
odbor Ekonomická a finančná matematika, ukončený magisterskou štátnou skúškou
1997-2001 Gymnázium Gelnica
Projekty
Simulácia protokolu BB84 návrh programu na simuláciu kvantového protokolu BB84 v programovacom jazyku Delphi
3. miesto v celofakultnom kole Študentskej vedeckej konferencie, sekcia Informačné technológie, ročník 2008
Kryptovanie s verejným kľúčom
[.pdf, 990 kB]
diplomová práca
Jazykové znalosti
začiatočník pokročilý odborník
Anglický jazyk            
Nemecký jazyk            
Počítačové znalosti
začiatočník pokročilý odborník
Internet (e-mail, www)            
Microsoft Excel            
Microsoft Word            
Microsoft Outlook            
Microsoft PowerPoint            
Pascal, Delphi            
MySQL            
XHTML            
CSS            
JavaScript            
PHP            
XML            
Ďalšie schopnosti grafické programy - GIMP (rastrová grafika), Inkscape (vektorová grafika)